ชื่อ - นามสกุล :พันตำรวจเอก ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์
ตำแหน่ง :ผู้กำกับการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0818784404
Email :