24 ก.ย.59 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.สนับสนุนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ บริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำนวน 40 คน

กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.สนับสนุนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ บริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำนวน 40 คน

993 994 996 998 999 1001

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

22 ก.ย. 59 นสต.ศึกษาดูงานปราสาทพระวิหาร

นสต.ศึกษาดูงานปราสาทพระวิหาร

200347 200348 200349 200350

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม นสต. | ใส่ความเห็น

21ก.ย. 59 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพร้อมประดับปีกผู้ผ่านการกระโดดหอสูงพระยอดเมืองขวาง

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพร้อมประดับปีกผู้ผ่านการกระโดดหอสูงพระยอดเมืองขวาง โดยสนับสนุนการกระโดดหอสูงให้กับ สภ.ปทุมราชวงษา จว.อำนาจเจริญ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดย พ.ต.ท.สมคิด ฉากครบุรี รอง ผกก.ฯ (ป) เป็นหัวหน้าฝ่ายการฝึก

519 520 522 523 526 527 528 530 531 536

 

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

19 ก.ย. 59 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.ฯ /รองผกก.ฯ /ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.พร้อมคณะแม่บ้าน /ตัวแทน หจก. อมตะ แกรนิตแอนด์มาร์เบิล

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.ฯ /รองผกก.ฯ /ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.พร้อมคณะแม่บ้าน /ตัวแทน หจก. อมตะ แกรนิตแอนด์มาร์เบิล นำ จักรยาน /เครื่องอุปโภค บริโภค /มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง /ร.ร. ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร อ.สิรินธร/ คณะครู/นักเรียน รร.ตชด.ในการต้อนรับ /โดย ผกก.3 บก.กฝ.ฯเป็นประธานในการมอบ พร้อม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียน รร.ตชด. จำนวน 136 คน

DSC_5414 (Small)DSC_5411 (Small) DSC_5420 (Small)DSC_5441 (Small)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

วันที่ 6 ก.ย.59 การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกด้านอาวุธ ประจำวันที่ 6 ก.ย.59 เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิง ค.81 มม.โดย วิทยากรจากกรมทหารราบที่ 6

วันที่ 6 ก.ย.59 การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกด้านอาวุธ ประจำวันที่ 6 ก.ย.59 เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิง ค.81 มม.โดย วิทยากรจากกรมทหารราบที่ 6 อ.วารินชำราบ จว.อุบล ฯ แต่ 08.00 – 17.00 น.
S__1966095 S__1966096 S__1966097 S__1966099 S__1966101 S__1966104

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

วันที่ 6 ก.ย.59 กำลังพล ชุด ปบ.รร.ตชด.แกงศรีโคตร นสต.50นาย ครูฝึก2นาย พลขับ1นาย การปฎิบัติ ต่ออาคารห้องประชุม สร้างฝายชะลอน้ำ แนวดักตะกอนดิน พัฒนาที่ตั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.ฯ

วันที่ 6 ก.ย.59 กำลังพล ชุด ปบ.รร.ตชด.แกงศรีโคตร นสต.50นาย ครูฝึก2นาย พลขับ1นาย การปฎิบัติ
ต่ออาคารห้องประชุม สร้างฝายชะลอน้ำ แนวดักตะกอนดิน พัฒนาที่ตั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.ฯ

4209 (Small) 4151 (Small) 4172 (Small) 54109 (Small)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม นสต. | ใส่ความเห็น

311300 ส.ค.59 .ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว. อุบลราชธานีและประชุม บริหาร ภ.จว.อุบลราชธานี สัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

13.00 น.ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว. อุบลราชธานีและประชุม บริหาร ภ.จว.อุบลราชธานี สัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

2217722188 22179 22180 22182

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

290810 ส.ค.56 โดย พ.ต.อ.เดชา คำเกิด รองผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานหลักสูตรเตรียมความพร้อม กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน

หลักสูตรเตรียมความพร้อม กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อปฏิบัติหน้าที่รอบปราสาทพระวิหาร / พิธีเปิด เวลา 08.10 น.โดย พ.ต.อ.เดชา คำเกิด รองผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน/ห้องประชุม ฤกษ์ เถาถวิล และทำการฝึกอบรม ดังนี้
– มูลเหตุความขัดแย้ง
– ลักษณะพื้นทีปบ.การ
– การประกอบคำสั่ง
– สถานการณ์ในพท.รับผิดชอบ
– ประวัติศาสตร์เขาพระวิหาร
/วิทยากร ผช.หน.ฝขว.ฉก.1 และทีมงาน /ครูฝึก กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

DSC_4620 (Small)DSC_4634 (Small)DSC_4639 (Small)DSC_4625 (Small)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

250830 ส.ค.59 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด./บรรยายพิเศษหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

250830 ส.ค.59 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด./บรรยายพิเศษหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ/โดย พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.กฝ.ฯ/พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้รับการฝึกหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ให้การต้อนรับ/รอง ผบช.ฯสักการะพระพุทธวิโมกข์/อนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวางและทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดผู้ได้รับการเลื่อนยศจาก ส.ต.ต.เป็น ส.ต.ท.จำนวน 3 นาย /พร้อมกล่าวให้โอวาท
250930 ส.ค.59 บรรยายพิเศษหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ /ห้องเรียนกองร้อยที่ 2 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

DSC_4393 (Small) DSC_4408 (Small) DSC_4423 (Small) DSC_4436 (Small)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

250830 ส.ค.59 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด./รับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ บก.กฝ.บช.ตชด. นำโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะ

250830 ส.ค.59 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด./รับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ บก.กฝ.บช.ตชด.
นำโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะโดย พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.3 ฯให้การต้อนรับ/
คณะตรวจรับฟังบรรยายฟังบรรยายสรุป/ และหัวหน้าคณะตรวจทำการบรรยายพิเศษ ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจพร้อมร่วมปลุกต้นไม้และปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ

DSC_4047 DSC_4050 DSC_4063 DSC_4089 DSC_4096 DSC_4099 DSC_4172 DSC_4180

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น