ค่ายพระยอดเมืองขวาง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://bpptr3.go.th/web Wed, 19 May 2021 11:58:54 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=23 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1621400179.jpg

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

1621400179
วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 68 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=20 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1620351560.jpg

วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 68

 

1620351560
โครงการการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=19 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619144199.jpg

โครงการการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

1619144199
เปิดการฝึกอบรม นสต.64 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=18 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619144035.jpg

.พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ  ประจำปีงบประมาณ 2564

1619144035
จิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิต http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=17 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619143577.jpg

จิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิต

1619143577
พิธีประดับยศ http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=16 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619143373.jpg

พิธีประดับยศ

1619143373
รับรายงานตัวหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 64 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=15 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1617330760.jpg

รับรายงานตัวหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

1617330760
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.รุ่นที่ 10 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=14 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1616748299.jpg

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.รุ่นที่ 10 

1616748299
จิตอาสาพัฒนา http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=13 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1616396268.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

1616396268
ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=12 http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1616395482.jpg

พลตำรวจตรี ธานี  เกษจุโลม ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางมาตรวจเยี่ยม

1616395482