ค่ายพระยอดเมืองขวาง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://bpptr3.go.th/web Wed, 01 Dec 2021 14:37:26 กิจกรรมจิตอาสา http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=35 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1638344246.jpg

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1638344246
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=32 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1636345294.jpg

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1636345294
ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=27 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1627033246.jpg

ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนมกัน

1627033246
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=26 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1627032752.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ

1627032752
บันทึกเทปโทรทัศน์ http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=25 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1627032484.jpg

บันทึกเทปโทรทัศน์

1627032484
ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยมหน่วย http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=24 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1624269693.jpg

พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด.พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย 

1624269693
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=23 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1621400179.jpg

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

1621400179
วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 68 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=20 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1620351560.jpg

วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 68

 

1620351560
โครงการการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=19 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619144199.jpg

โครงการการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

1619144199
เปิดการฝึกอบรม นสต.64 http://bpptr3.go.th/web/?name=news&file=readnews&id=18 http://bpptr3.go.th/web/http://bpptr3.go.th/web/icon/news_1619144035.jpg

.พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ  ประจำปีงบประมาณ 2564

1619144035