[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
“แกรมมี่” ส่งวงดนตรีหัวใจไทย “ASIA7” ร่วมโชว์ “Seoul Friendship Festival 2021”(21 ก.ย. 2564, 06:45) หนทางแห่งความสุข ดราม่าพระนักเทศน์(21 ก.ย. 2564, 06:36) “น้าหงา-ตุ๊ก-เอ๊ะ-บี” นำทีมศิลปินจิตอาสา ไลฟ์สดคอนเสิร์ตมาราธอน ร่วมใจต้านโควิด(21 ก.ย. 2564, 06:30) สภาพอากาศวันนี้ ฝนถล่ม 60 จว. "กลาง-ตะวันออก-กทม." อ่วมสุด-เสี่ยงจม(21 ก.ย. 2564, 06:25) โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ฉลองผลสอบคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย(21 ก.ย. 2564, 06:01) ‘CHIVID’ แอปพลิเคชันยุคโควิด-19 พร้อมปูทางสู่การแพทย์แห่งอนาคต(21 ก.ย. 2564, 06:01) วัดพระธรรมกายจัด "วันครูฯ-วันสันติภาพสากล" ออนไลน์(21 ก.ย. 2564, 06:01) เปิดที่มา "วันสันติภาพโลก" ตรงกับ 21 กันยายน ของทุกปี(21 ก.ย. 2564, 06:00) ประวัติน่ารู้ของ "วันไหว้พระจันทร์" เทศกาลสำคัญของคนเชื้อสายจีน(21 ก.ย. 2564, 06:00) ระดมเจาะ “บ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น” เก็บฝนเพิ่มต้นทุนน้ำ 696 ตำบล 23 จังหวัด(21 ก.ย. 2564, 05:35) 8 ปีเกินพอ(21 ก.ย. 2564, 05:33) ล้วงความคิดอาชญากรเด็ก คดีนักเรียนหญิงชิงทอง กับทฤษฎีอาชญาวิทยา(21 ก.ย. 2564, 05:30) สาววัย 37 ฉีดไขว้-อีกศพ ช็อก "ด.ช.13" ติดรอบ 2 ดับ เริ่มฉีดซิโนฟาร์มนักเรียน(21 ก.ย. 2564, 05:29) บุหรี่เถื่อนเกลื่อนเมือง(21 ก.ย. 2564, 05:27) อย่าพาชาติไปยืนบนจุดเสี่ยง(21 ก.ย. 2564, 05:24) จะไปรับตู่หรือป้อม ส.ส.เลือกไม่ถูก ลงพื้นที่วันเดียวกัน เพชรบุรีกับอยุธยา(21 ก.ย. 2564, 05:24) ต้นเป็นพิษผลก็เป็นพิษ(21 ก.ย. 2564, 05:24) อย่าเสี่ยงเปิดกรุงเทพฯแบบไม่กักตัว(21 ก.ย. 2564, 05:24) รู้คุณน้ำ(21 ก.ย. 2564, 05:22) แทงเต็ง "บิ๊กตู่" ผู้ "มีของ"(21 ก.ย. 2564, 05:22)
เมนูหลัก
link banner
พยากรณ์อากาศ
 
  

โครงการ
    เรื่อง : โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

เจ้าของผลงาน : งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 24    จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
***************************************

๑.  หลักการและเหตุผล
     ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงามของบุคลากร อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
     กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าว และเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
๒. วัตถุประสงค์
     เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีจิตสำนึกและมีร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมกัน
๓.  กลุ่มเป้าหมาย
     ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
    ๔.๑ จำนวนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
    ๔.๒ ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
    ๔.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ  กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :
    ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
๗. วิธีดำเนินการ
    ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
    ๗.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบกำหนดแผนและกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
    ๗.๓ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการ
    ๗.๔ ติดตามและประเมินผล
๘. การติดตามและประเมินผล
    ๘.๑ รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมและโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ

    ๘.๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึ่งพอใจ

๙. งบประมาณ
    ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
      ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
    

        พ.ต.ต. ศิวชัย  สำรวมจิตร์   ผู้เสนอโครงการ                       

                     ( ศิวชัย  สำรวมจิตร์ )
      สว.กก.ตชด.๒๑ฯ รรท.สว.กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.(ธกวส.)

        พ.ต.ท. พิภพ  พรหมยก    ผู้เห็นชอบโครงการ
                        (พิภพ  พรหมยก)
               รอง ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.

      พ.ต.อ. ชัยรัตน์  อู่พิทักษ์     ผู้อนุมัติโครงการ
                      ( ชัยรัตน์  อู่พิทักษ์ )
                  ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

โครงการ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 1/ก.ย./2564