ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์
ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.


พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก
รอง ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.
พ.ต.ท.อุดม พูลวงษ์
รอง ผกก 3 บก.กฝ.บช.ตชด