ผู้บังคับบัญชา

รวม

ร้อย 1 พ.ต.ท.ต่อศักดิ์  ธงชัย ผบ.ร้อย 1

ร้อย 2 พ.ต.ต.จำลอง กำมะหยี่ ผบ.ร้อย 2

ร้อย 3 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญประสม ผบ.ร้อย 3

ร้อย 4 พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวถา ผบ.ร้อย 4

ร้อย 5 พ.ต.ท.เกษม เริญตะขิล ผบ.ร้อย 5