ติดต่อขอรับการฝึก

ติดต่อ กก.3 บก.กฝ. บช.ตชด./โทร./โทรสาร. 045-311-687

hot-iconดาวน์โหลด แผ่นพับ/brochure

face book : กองกำกับการสามกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

E mail: bpp_tr3@bpp.go.th

ติดต่อ ขอสนับสนุนการฝึกอบรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย