แบบประเมินตนเอง2562

แบบประเมินตนเองงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562
โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทางศาสนา

พิธีทำบุญตักบาตรและอบรมจริยธรรมในวาระต่างๆ

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารประกาศ

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ-ขึ้น-web

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มียศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย จาก ร.ต.ท.เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในพิธี สถานที่ประกอบพิธี ลานรวมพล กก.ฯ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2560

23 มีนาคม 2560  คณะตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ พร้อมคณะฯ เดินทางถึง กก.3ฯ/พ.ต.อ.ไพฑูรย์  กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.ฯ ,พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.ฏฝ.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ และดำเนินการตรวจโดยลำดับ ดังนี้/ รับฟังบรรยายสรุป/ เยี่ยมชมสถานที่และงานนวัตกรรม/ตรวจแฟ้ม                                          24 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมชมนวัตกรรม การระบุพิกัดภูมิศาสตร์บน smart phone/สรุปผลการตรวจ/เดินทางกลับ

  

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

หลักสูตร การใช้แผนที่และเครื่องมือ GPS.

15 สิงหาคม 2559

  • พิธีเปิดหลักสูตร การใช้แผนที่และเครื่องมือ GPS./ พ.ต.ท.คำรณ ถีสูงเนิน รอง ผกก. ฯรรท.ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. ผู้รับการฝึกจำนวน 43 นาย/ห้องเรียน กองร้อยที่ 4 กก.3 ฯ/การเรียนการสอน ใช้ห้องเรียนกองร้อยที่ 4/ห้องศูนย์ภาษาอาเซียนของหน่วย

DSC_3648 DSC_3653 DSC_3659 DSC_3663 224651 224648

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา

15 ก.ค. 59 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. /ข้าราชการตำรวจพร้อมชมรมแม่บ้าน ค่ายพระยอดเมืองขวาง บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 ส.ค.59 /สำนักประชาสำพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

DSC_1685 DSC_1692 DSC_1708 DSC_1720 DSC_1721 DSC_1724 DSC_1727

โพสท์ใน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ใส่ความเห็น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลด้านภาษาอังกฤษ

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลด้านภาษาอังกฤษ / วิทยากร  ม.ราชภัฎอุบลฯ /ผุู้รับการฝึก ข้าราขการตำรวจในสังกัด จำนวน 50 นาย /สถานที่ ห้องเรียนกองร้อยที่ 4 กก. 3ฯ

DSC_1852 DSC_1853 DSC_1854 DSC_1856 DSC_1862 DSC_1865 DSC_1881 DSC_1883

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชุดช่วยเหลือผุ้ประสบภัย ค่ายพระยอดเมืองขวาง…พร้อม

DSC_0080 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0097

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น