ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารประกาศ

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ-ขึ้น-web

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 12

พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รองผกก.ฯ รรท.ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 12 ผู้รับการฝึก จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ฤกษ์ เถาถวิล

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มียศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย จาก ร.ต.ท.เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในพิธี สถานที่ประกอบพิธี ลานรวมพล กก.ฯ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

วันกองทัพไทย

 

เมื่อ 181530 ม.ค.61 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.กฝฯ ร่วมพิธีกระทำถวายสัตย์ปฏิญานต่อธงชัยเฉลิมพล อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

30 ต.ค.-3 พ.ย.60 หน่วยทำการฝึกหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 จำนวน 105 นาย ร้อย 5 /ร้อย 2 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก.ฯเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2560

23 มีนาคม 2560  คณะตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ พร้อมคณะฯ เดินทางถึง กก.3ฯ/พ.ต.อ.ไพฑูรย์  กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.ฯ ,พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.ฏฝ.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ และดำเนินการตรวจโดยลำดับ ดังนี้/ รับฟังบรรยายสรุป/ เยี่ยมชมสถานที่และงานนวัตกรรม/ตรวจแฟ้ม                                          24 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมชมนวัตกรรม การระบุพิกัดภูมิศาสตร์บน smart phone/สรุปผลการตรวจ/เดินทางกลับ

  

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

3 ต.ค. 59 เวลา 08.40 น. ว่าที่ พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 ต.ค. 59 เวลา 08.40 น. ว่าที่ พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง อำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือเอ็นที ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา คำนวณ และเหตุผล สูงกว่าระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ เนื่องจากให้ฝึกทำข้อสอบเก่าและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่วนการอ่านและเขียนภาษาไทยส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ โดยคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มาสอนซ่อมเสริม และให้การบ้านไปฝึกอ่าน-เขียน พร้อมให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษ จากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามพระราชกระแสรับสั่งเมื่อปี 2554 จนลดจำนวนลงมาก เนื่องจากได้แยกกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กต่างด้าว เด็กพิเศษ และเด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ออกมาสอนเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด ส่วนการเพิ่มผลผลิตถั่วเมล็ดแห้งและไม้ผลได้ผลดี มีปริมาณเพียงพอสำหรับบริโภคในโรงเรียน

DSC_0178 DSC_0180

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ใส่ความเห็น

27 ก.ย. 59 นสต.สึกษาดูงาน มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

27 ก.ย. 59 นสต.ศึกษาดูงาน มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

9236 58748 58751 58752

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม นสต. | ใส่ความเห็น

26 ก.ย. 59 นสต.กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา ๐6.๐๐ รวมพลตรวจจำนวน เตรียมศึกษาดูงาน ภ.จว.อุบล

26 ก.ย. 59 นสต.กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา ๐6.๐๐ รวมพลตรวจจำนวน เตรียมศึกษาดูงาน ภ.จว.อุบล

5776 5778 5779 5788 5789 5790 5791

โพสท์ใน กิจกรรม นสต. | ใส่ความเห็น