ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารประกาศ

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ-ขึ้น-web

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 12

พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก รองผกก.ฯ รรท.ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 12 ผู้รับการฝึก จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ฤกษ์ เถาถวิล

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มียศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย จาก ร.ต.ท.เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในพิธี สถานที่ประกอบพิธี ลานรวมพล กก.ฯ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

วันกองทัพไทย

 

เมื่อ 181530 ม.ค.61 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.กฝฯ ร่วมพิธีกระทำถวายสัตย์ปฏิญานต่อธงชัยเฉลิมพล อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

30 ต.ค.-3 พ.ย.60 หน่วยทำการฝึกหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 จำนวน 105 นาย ร้อย 5 /ร้อย 2 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก.ฯเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2560

23 มีนาคม 2560  คณะตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ พร้อมคณะฯ เดินทางถึง กก.3ฯ/พ.ต.อ.ไพฑูรย์  กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.ฯ ,พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก.3 บก.ฏฝ.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ และดำเนินการตรวจโดยลำดับ ดังนี้/ รับฟังบรรยายสรุป/ เยี่ยมชมสถานที่และงานนวัตกรรม/ตรวจแฟ้ม                                          24 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมชมนวัตกรรม การระบุพิกัดภูมิศาสตร์บน smart phone/สรุปผลการตรวจ/เดินทางกลับ

  

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

หลักสูตร การใช้แผนที่และเครื่องมือ GPS.

15 สิงหาคม 2559

  • พิธีเปิดหลักสูตร การใช้แผนที่และเครื่องมือ GPS./ พ.ต.ท.คำรณ ถีสูงเนิน รอง ผกก. ฯรรท.ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. ผู้รับการฝึกจำนวน 43 นาย/ห้องเรียน กองร้อยที่ 4 กก.3 ฯ/การเรียนการสอน ใช้ห้องเรียนกองร้อยที่ 4/ห้องศูนย์ภาษาอาเซียนของหน่วย

DSC_3648 DSC_3653 DSC_3659 DSC_3663 224651 224648

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ว่าที่ พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ในนามของหน่วย ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมลงนามถวายพระพร/หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4310 DSC_1937 DSC_1944 DSC_1969 DSC_1975 DSC_1987 DSC_2000

โพสท์ใน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ใส่ความเห็น

บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา

15 ก.ค. 59 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด. /ข้าราชการตำรวจพร้อมชมรมแม่บ้าน ค่ายพระยอดเมืองขวาง บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 ส.ค.59 /สำนักประชาสำพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

DSC_1685 DSC_1692 DSC_1708 DSC_1720 DSC_1721 DSC_1724 DSC_1727

โพสท์ใน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ใส่ความเห็น